MeMoPanel Cookie Statement


Mei 2018


In dit Cookie Statement van MeMo2 wordt uiteengezet op welke wijze via de Dienst cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van jouw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: Randapparatuur). In dit Cookie Statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden je dan ook aan dit Cookie Statement aandachtig door te nemen. De met een hoofdletter geschreven begrippen zijn gedefinieerd in de Deelnamevoorwaarden.


Wat zijn cookies?


Door het gebruik van onze Dienst kunnen cookies op je Randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Chrome of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. De cookies die via deze Website worden geplaatst kunnen jouw Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen, geen programma's uitvoeren, noch virussen doorgeven, noch worden gebruikt door derden of advertenties.


Welke cookies hanteert het MeMoPanel en voor welk doel?


Cookies van MeMo2


MeMo2 maakt gebruik van technische en functionele cookies die zij zelf plaatst en uitleest. Deze cookies zijn nodig om de Dienst op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de Website. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat je na het inloggen op de Website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de op de Website ingevulde instellingen, zoals je taalvoorkeuren.


Cookies van derde partijen


Buiten de cookies die MeMo2 zelf plaatst, worden er via de Dienst ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw Randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. MeMo2 heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. MeMo2 heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders dan voor statistische doeleinden, zoals hieronder genoemd.


Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt MeMo2 gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Randapparatuur aan de hand waarvan de gebruik van de Website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden geanonimiseerd aan MeMo2 verstrekt. MeMo2 verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de Website en de wijze waarop de website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan MeMo2 zo nodig aanpassingen in de Website of zijn dienstverlening doorvoeren.


De dienstverlening van Google in het kader van Google Analytics is ingesteld overeenkomstig de handleiding voor het privacy vriendelijk instellen daarvan, zoals uitgevaardigd door de Autoriteit Persoonsgegevens. MeMo2 heeft dus een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor het gebruik van Google Analytics. Daarnaast heeft MeMo2 het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, en het delen van gegevens is uitgezet.


Social plug ins

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en LinkedIn. Met behulp van deze zogenaamde social plug in kun je informatie op de Website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op jouw Randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om je gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.


Cookies om onderzoek te doen

MeMo2 helpt Partners bij marktonderzoek naar het bereik van bannercampagnes en dit bereik op geaggregeerd niveau te splitsen naar kenmerken verkregen uit de Profielenquêtes. Daarvoor kan MeMo2 via pixels Partners de mogelijkheid geven een 'call' te doen om de cookies bij de deelnemers uit te lezen en levert MeMo2 informatie bij de gemeten cookie-informatie. Identificeerbare persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan deze Partners.


Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van MeMo2 geen cookies toestaat. Indien gewenst kun je cookies als volgt uitschakelen:
  • Chrome
  • Mozilla
  • Explorer
  • Safari
  • Opera

Waarschuwing: indien je cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browserinstructies of de Help functie van je browser raadplegen.


Privacy

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens de Privacyverklaring of ‐ in het geval van third party cookies – het privacy statement van die derde van toepassing. In onze Privacyverklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.


Kan dit Cookie Statement worden gewijzigd?

Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website. Wij adviseren je daarom regelmatig het Cookie Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kun je een e-mail sturen naar vragen@memo2.nl.